Νάρθηκες άθλησης

Ο κίνδυνος για τραυματισμό των δοντιών και των γνάθων κατά την άθληση, ιδιαιτέρως στα ομαδικά αθλήματα, κατέχει τη δεύτερη θέση σε ποσοστά, μετά τα τροχαία ατυχήματα.
Η κατασκευή εξατομικευμένου νάρθηκα σε σχέση με τους έτοιμους νάρθηκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, εξασφαλίζει την καλή εφαρμογή του στα δόντια της άνω γνάθου.


Η χρήση του αθλητικού νάρθηκα προλαμβάνει κάθε είδους οδοντικό τραυματισμό (κατάγματα, εκγομφώσεις, μετατοπίσεις ιδίως των προσθίων δοντιών). Επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα για τραυματισμό των φατνιακών αποφύσεων, των γνάθων και των χειλέων.

Powered by InfoTime